Mantelzorg

Ondertussen heeft 1 op de 6 Nederlanders mantelzorgtaken en blijkt dat 40% hierin een overbelasting voelt. Door de bezuinigingen in de gezondheidszorg, een terugtredende overheid en vergrijzing, zal dit percentage alleen nog maar stijgen en wordt er steeds meer van medewerkers met zorgtaken gevraagd. Mede door de subsidie die de Gemeente Apeldoorn beschikbaar heeft gesteld en de tijdsinvestering van Hollander Techniek, zijn we in staat geweest in kaart te brengen of en hoeveel medewerkers er binnen onze organisatie Mantelzorgtaken verrichten. Het resultaat van dit onderzoek heeft veel inzichten en bewustwording opgeleverd en hierdoor vinden nu blijvend gesprekken plaats met medewerkers die aangegeven hebben (veel) zorgtaken te hebben en hierdoor een meer dan normale belasting ervaren.

Hollander Techniek streeft ernaar dat medewerkers werk en privé optimaal kunnen combineren. Vroeg of laat krijgen de meesten van ons een keer met mantelzorg te maken en dat vraagt soms om aanpassingen en oplossingen thuis en/of op het werk. Plezier in je werk is erg belangrijk en dit is er niet of minder als je thuissituatie er niet naar is. Voor velen is het een vanzelfsprekendheid om voor een naaste te zorgen maar soms kan dit teveel worden als er langere tijd intensief voor die naaste gezorgd moet worden. Werk en privé kan dan niet meer goed gecombineerd worden en kan uitval tot gevolg hebben. Daarom is het van belang dat onze medewerker zijn zorgen kenbaar maakt, zodat de organisatie mee kan denken over de situatie.

Emmy Hollander; 'Techneuten praten over techniek en niet over zorgtaken.' Met de aandacht voor het thema merken we dat er meer bewustwording ontstaan is en het onderwerp uit de taboesfeer is gehaald.

Al onze inspanningen hebben als resultaat opgeleverd dat Hollander Techniek de erkenning ‘Wij werken Mantelzorgvriendelijk’ toegekend gekregen heeft. Naast het ambassadeurschap, waarmee we trachten het thema ook bij andere bedrijven onder de aandacht te brengen, vinden we het heel belangrijk dat we het thema bespreekbaar en actueel houden in onze organisatie.

Vragen?

 

 

Deel deze pagina: